Algemene voorwaarden

1.    Definities

a.      Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die economische zaken ontplooit met een winstoogmerk, in dit geval Vinkbomen.

b.      Consument: de persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn beroeps- of bedrijfsactiviteit.

c.      Overeenkomst: een schriftelijke of mondeling afspraak tussen twee of meerdere partijen. 

 

2.    Toepassing van de algemene voorwaarden

a.       De algemene voorwaarden van Vinkbomen zijn van toepassing op elke overeenkomst die gesloten wordt tussen de consument en de ondernemer.

b.      De algemene voorwaarden worden beschikbaar gesteld aan de consument in de bestelbevestiging.

 

3.    Aansprakelijkheid en garantie

a.       Vinkbomen is niet aansprakelijk voor invloeden van buitenaf, zoals vorstschade, verdroging, ongedierte en storm.

b.      Op alle bomen van Vinkbomen geldt een groeigarantie, met uitzondering van haagplantsoen (zoals beukenhagen). Deze garantie geldt alleen als de bomen zijn geplant en verzorgt volgens de 'Plantinstructies'.

c.       Mocht een gekochte boom (die vanaf 1 november wordt geleverd) niet aanslaan, dan moet de consument dit melden voor 1 juni van het aanplantjaar. De plant of boom moet namelijk voor die tijd blad geven.

d.      Mocht de boom volgens voorschriften zijn geplant en verzorgt, dan kan de klant kosteloos een nieuwe boom afhalen.

e.      Onder onze voorschriften wordt mede verstaan dat de boom nieuw gekochte boompalen bevat die bij ons zijn gekocht. Indien dit niet zo is, kunnen wij geen garantie geven op de boompalen. 

f.      Mocht u een boom in pot of kluit hebben gekocht en hij slaat niet binnen twee weken aan, dient u contact met ons op te nemen.

g.       De ijzeren korf met jutezak moet om de kluit blijven zitten. Indien de consument deze openmaakt of verwijderd, vervalt de garantie. Daarentegen moet een pot wel verwijderd worden bij een geleverde plant of boom met pot.

h.      Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan kabels en/of leidingen, indien u heeft gekozen voor onze aanplantservice.

 

4.     Betaling

a.       De consument gaat na het overeenkomen van de koopovereenkomst een betalingsverplichting aan.

b.       De consument heeft de plicht om de betalingsverplichting binnen 30 dagen te voldoen.

c.       De consument heeft zelf de verantwoordelijkheid en de plicht om onjuiste betaalgegevens onverwijld te melden aan de ondernemer.

d.       Betaling gaat per factuur, iDeal of contant bij levering.

e.       Indien de consument niet voldoet aan zijn betalingsverplichting van 30 dagen, zal deze een herinnering ontvangen. Indien de betaling na een aantal aanmaningen nog steeds uitblijft, zullen er buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht worden op grond van de Wet Incassokosten. Er geldt een minimaal tarief van €40,-. Deze kosten bedragen:

·         15% over de eerste €2.500,- ;

·         10% over de volgende €2.500,- ;

·         5% over de volgende €5.000,- .

 

5.    Eigendomsvoorbehoud

a.       Op grond van het eigendomsvoorbehoud blijven de geleverde goederen van Vinkbomen, totdat de consument het volledige bedrag heeft betaald.

 

6.    Annuleren bestelling 

a.      Bij het annuleren van een bestelling wordt er 10% annuleringskosten in rekening gebracht met een minimumbedrag van €7,50.

b.      Op maat gemaakte producten kunnen niet geannuleerd worden. Onder op maat gemaakte producten wordt verstaan de bomen met een op maat gemaakt scherm/ leirek.

 

7.    Leveringsvoorwaarden

a.       Alle bomen en planten zijn leverbaar zo lang de voorraad strekt.

b.      Prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

c.       Van oktober tot april worden de bomen en planten uit de volle grond geleverd.

d.      Van april tot oktober worden in pot en kluit geteelde bomen geleverd.

e.      Voor de bomen in pot vraagt Vinkbomen een meerprijs.

f.       De ondernemer draagt zorg voor een zorgvuldige levering van de bestelling.

g.      De bomen worden naast de vervoerauto bezorgd bij de consument thuis. De bomen worden dus niet in de tuin gezet, tenzij anders is afgesproken.

h.      De bestelling wordt tussen 2 en 12 werkdagen bezorgd. Hierbij wordt rekening gehouden met een werkweek van 5 werkdagen.

i.      Voor bezorging worden altijd bezorgkosten in rekening gebracht, tenzij anders afgesproken. De bezorgkosten kunt u hier vinden.

j.      Vinkbomen bezorgt niet op eilanden.

 

8.    Overmacht/ force majeure clausule

a.       Bij tekortkoming in de nakoming is Vinkbomen verantwoordelijk voor schade aan de andere partij. In sommige gevallen kan er sprake zijn van overmacht.

b.      Er is sprake van overmacht als de ondernemer er niks aan kan doen als het zijn verplichting niet nakomt. Nakoming van de overeenkomst kan in dit geval niet meer worden verlangd.

Algemene Voorwaarden